Obchodní podmínky

Objednání a nákup zboží,uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny OFFROAD-PLZEŇ jsou považovány za závazné.Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých registračních formulářů a odsouhlasení obsahu objednávky.Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dáva prodávajícímu souhlas se shromažďováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Platební podmínky:

Prodávající u nabízeného zboží uvádí cenu včetně DPH.Úhrná cena včetně dopravy je uvedena v nákupním košíku.Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.Je-li smluvní stranou spotřebítel nebo zákazník, který nakupuje zboží vrámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se smluvní vztahy Občanským zákoníkem /č.40/1964 Sb.v platném znění / a Zákonem o ochraně spotřebitele / č.634/1991 Sb.,v platném znění.Internetový obchod si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě , že zboží není momentálně na skaldě ,nebo se vyskytnou jiné nepředvídatelné události.O případě delší expediční lhůty je zákazník informován.

Nedoručené zásilky:

Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění, odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit.Odpověď na tuto zprávu očekáváme do 5 dnů od odeslání zprávy.Jesliže nás zákazník požádá o opětovné zaslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné jako při prvním odeslání.

Platba předem:

Internetový obchod OFFROAD-PLZEŇ si vyhazuje právo požadovat zálohu a nebo platbu předem na náš účet. 5664686001/5500 Raifeisen Bank.

Vrácení zboží:

Vrácení zaslaného zboží bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů je možné v souladu se Zákonem 367/2000 Sb. /§ 53odst. 7 OZ / ,platným reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

GDPR

dovolujeme si Vám oznámit,že S& CAR S.R.O. zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000Sb.,o ochrně osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů,(dle zákon),a ode dne 25.5.2018 i v souladu s nařízením EP a rady (EU) 2016/279 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GRDP).Ujišťuje Vás,že veškeré osobní údaje,ketré shromažďujeme,pouze pro odůvodněné účely a jen po omezenou dobu.Tyto údaje jsou hráněny maximální možnou mírou zabezpečení.